An ethic isn’t a fact
you can look up. 
It’s a way of thinking.

Ons ideaal

1. Blijf jezelf

Wat we doen gaat over dialoog, interactie en verbinding. Wat we doen heeft persoonlijkheid. Want het unieke en daarmee onderscheidende karakter van elke organisatie en van ieder mens is van betekenis, brengt relevantie en levert vermogen. Voor jezelf, voor de ander.

2. Wees anders

We gaan niet voor middelmatigheid maar voor verbreding. En daarvoor moet je eerst de diepte in: tot in de essentie en vanuit vertrouwen in jezelf en in de ander. Want resultaat wordt uitzonderlijk wanneer we samen erkennen dat verschil mooier maakt. En wat we maken tillen we op in bijzonderheid.

3. Samen schitteren

Succes bereik je door samen te werken aan gedeelde idealen. Door nieuwe inzichten en perspectieven bij elkaar te brengen, te onderzoeken, te experimenteren, jezelf vragen te stellen en zo te ontdekken. Door jezelf te ontdekken kan je open staan voor de ander. De essentie van communicatie en alles wat we doen? Zonder de ander is er geen waarde. 

4. Groei door ontwikkeling

Das Idee staat voor groei door ontwikkeling. Persoonlijk en professioneel. Dit is wat wij onze opdrachtgevers beloven, het is onze trigger.

Onze code

De normen en waarden binnen Das Idee zijn herkenbaar in de wijze waarop wij onze dienstverlening dagelijks uitvoeren, zowel extern naar onze klanten, partners en leveranciers als intern naar onze collega’s.

In de Code of Conduct wordt dit zorgvuldig beschreven en daarmee geven wij invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het management van Das Idee onderschrijft de normen, waarden en gedragsregels zoals deze in de Code zijn vastgelegd en wil deze Code ook voorleven en wij verwachten van de medewerkers van Das Idee dat zij hetzelfde doen. Alle medewerkers van Das Idee dienen deze Code of Conduct te kennen en bij aanvang van het dienstverband te ondertekenen.

In de opdrachten die wij aangaan herkennen onze opdrachtgevers onze waarden en ethiek en het plezier waarmee wij waarde voor hen creëren.

De visie op ondernemen zoals Das Idee deze ziet, is gebaseerd op vertrouwen, gezamenlijke waarden, normen en doelen.

Ons kompas

We streven ernaar een organisatie te blijven die iets bijdraagt aan een ieder die met Das Idee te maken heeft. Of je nu meewerkt om de organisatie vorm te geven, stagiair of klant bent.
De grote uitdaging is om onszelf continu te ontwikkelen. Zonder dat we overboord gooien wat ‘goed is en inspireert’ en zonder processen te ontwikkelen die enerzijds grip op groei houden maar anderzijds de boel ‘dichtregelen’. Daarom varen we op ons kompas. Dit kompas helpt ons om de beslissingen te nemen die goed voelen en goed zijn en voorkomen we dat we muren opwerpen en in bedrijfsfasen terechtkomen waar we niet in willen komen. Zo beloven we onze organisatie, onze klanten en onszelf ontwikkeling en perspectief. 

Onze waarden

1. Optimisme

Gelukkige mensen zorgen voor gelukkige klanten. Dus gaan we voor het beste en werken we uitsluitend met mensen die ‘willen’.

2. Diversiteit = verschil

We ontwikkelen ons vanuit nieuwsgierigheid en diversiteit. Leren van elkaar en inspireren elkaar. Binnen Das Idee is er geen plaats voor interne competitie; we werken aan hetzelfde doel. Samen is onze kennis groter, onze verbeeldingskracht ongekend en maken onze collectieve intelligentie en creativiteit het verschil.

 • zonder jij is er geen ik
 • je hebt de ander nodig om de regels van je eigen beroep te kennen
 • verbinding werkt 100x beter dan verplichting
 • weerstand is ontwikkeling
 • je bent voortdurend in wording
 • ga er niet van uit dat de ander net zo denkt als jij
 • stel je oordeel uit: voer de dialoog in plaats van de discussie

3. Ontwikkeling

We willen groeien, als individu en als organisatie: voor en met de klant. Terwijl we vooruit bewegen ‘en worden’ zorgen we ervoor dat we het bedrijf blijven dat we willen zijn. Met onze waarden van vandaag en een prikkelende verwachting ten aanzien van morgen. We kiezen bewust waar we ‘ja’ tegen zeggen en zeggen daarmee ‘nee’ tegen andere dingen. We zoeken de balans op, in het type werk, in onze ontwikkeling en innovatie en in hoe we de zaken organiseren.

 • todays quality is tomorrows quantity
 • soms is OK goed genoeg
 • we trekken geen muren op en zijn ons bewust van onze levensfase
 • kijk zonder de filters van het verleden
 • hoofd, hart, buik
 • verandering vraagt om geduld

4. Lichtgewicht

We organiseren lichtgewicht: de nadruk ligt op ondernemen en vooruitgang. Wat we organiseren in processen draait om de hoogwaardige kwaliteit van het werk.

 • afwegen voor- en nadelen van elk proces:
  we blijven flexibel en ondernemend

“Laten we samen
mooie dingen doen.”