onze klanten

Mooie samenwerkingen.

Goed werk ontstaat door met passie en vakmanschap aan onze opdrachten te werken. Beter werk ontstaat door aandachtig te luisteren, scherp te observeren en nieuwe vragen te stellen. We ontdekken wat een organisatie drijft en beweegt, waarin de uniciteit zit. … Dat verhalen we op bijzondere wijze.

 

 

Bastiaansen Bio.

 

Voor Bastiaansen Bio ontwikkelden we de nieuwe site. Met als uniek ingrediënt een bijzonder verhaal over eerlijke grondstoffen en een proces vol aandacht, vakmanschap en tijd. We wilden laten zien dat de keten van ‘goed boeren’ en ambachtelijk kaasmaken bijdragen aan een bijzondere smaak en een uniek product.

bekijk project

Michiel:

“Het resultaat van de samenwerking tussen de mensen van Bastiaansen Bio en Das Idee is een inspirerende site die uitgaat van de belevingswereld van de klant. Duurzaamheid, goede zorg voor flora en fauna in de weiden en liefde voor het vee gaan hand in hand met de ambacht van het kaasmaken. Tijdens het proces namen boeren en kaasmakers alle tijd om ons hun verhaal te vertellen. De synergie van deze prettige samenwerking zie je terug in het resultaat. Daar zijn wij en de klant bijzonder trots op.”

Meer weten?

WIJ Groningen.

 

Das Idee ontwikkelde samen met medewerkers, managers, directie, stakeholders, betrokkenen en inwoners een nieuwe visie en missie. We organiseerden een aantal debat- en brainstormsessies in verschillende wijken van de stad waarin de deelnemers met elkaar in gesprek gingen. De uitkomsten zijn verzameld in een strategisch document, de missie en visie zijn vertaald naar een eerste concept-film.

Voor de medewerkers hebben we ook een aantal inspiratie-workshops georganiseerd.

bekijk project

Michiel:

“We organiseerden brainstormsessies waarin we met medewerkers, stakeholders en bewoners in gesprek gingen over een aantal thema’s:

• waar de organisatie voor staat (kernkwaliteiten)
• waarom de organisatie bestaat (hoger doel)
• waar de organisatie heen gaat (gewaagd doel)
• waarin de organisatie uitblinkt (kernkwaliteiten)

Op basis van de input schreven we een inspirerende samenvatting boordevol ideeën.”

Ik word graag geïnspireerd

B+O Architects.

 

Wij zijn trots op het resultaat van de samenwerking met de mensen van B+O Architects… Met veel plezier werkten wij aan het concept, het design en de online architectuur van deze inspirerende responsive site. Een site waarin ook de kracht van het team, de kernwaarden en de toegevoegde waarde voor de opdrachtgever stevig gepositioneerd worden.

bekijk project

Vivian:

“Wij ontwerpen websites die groeien. Logisch, uw bedrijf staat immers ook niet stil. Laat u eens inspireren hoe dat werkt, en welke waarde het toevoegt aan uw doelstellingen.”

MAIL MIJ

Impuls voor de regio.

 

Hoe zet je een gebied op de kaart? En wel zo dat je rekening houdt met de belangen van alle doelgroepen en tegelijkertijd met de focus op ontwikkelingsdoelen in de regio? Vanuit een aantal provinciale subsidietrajecten ontwikkelden we voor Stichting Ondernemend Reestdal een breedgedragen visie op de regio. We nodigden diverse doelgroepen als provincies, Drentse Landschap, Landschap Overijssel, diverse gemeenten, waterschap, ondernemers en bewoners uit om in een aantal sessies mee te praten en mee te denken in kansen en grenzen. We presenteerden met trots het Adviesrapport Waardevol Reestdal.

Bert:

“We brengen uw doelstellingen graag in beweging. Vanuit een breed draagvlak gaat dat sneller en heeft het meer impact. Wissel eens met ons van gedachten hoe we uw doelen kunnen realiseren.”

MAIL MIJ

Wow!

 

We hebben een nieuwe huisstijl, fraaie website ontwikkeld voor PUUR! Accountancy & Advies. Daarnaast, voor dit groeiende team, een arbeidsmarktcampagne gestart op Linkedin. Inclusief video en targeting op specifieke doelgroepen. We hebben begrepen dat de sollicitaties binnenstromen. Wij zijn daar, samen met PUUR!, best trots op…

Vivian:

Tot nu toe:
4.080 weergaven
Bijna 40 kandidaten

“Wordt het niet eens tijd om te sparren over uw strategie ten aanzien van de arbeidsmarkt?”

 LET IT WORK

Gemeente Staphorst.

 

Wij creëerden huisstijl, beeldmerk en versterkten de identiteit. Hiervoor organiseerden we diverse identiteits-sessies voor Gemeenteraad, MT, College van B&W en de Projectgroep. Vanuit alle verkregen informatie hebben we het verhaal van Staphorst geschreven: een propositie die verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt. Dit werd het conceptuele uitgangspunt voor het ontwerp van logo en stijl. De historische context en symboliek zijn belangrijke elementen geweest in het proces en hebben een hernieuwde waarde gekregen.

Bert:

“Door mensen uit alle lagen van de organisatie bij elkaar te brengen verzamelden we waardevolle input voor het identiteitsverhaal van gemeente Staphorst. op basis van dit verhaal ontwikkelden we het logo en de huisstijl.”

EENS SPARREN?

Vitters Shipyard.

 

Vitters Shipyard is toonaangevend in de wereld van custom made superyachts. Het team van Vitters snapt dat wat zij creëren veel verder gaat dan het bouwen van unieke jachten. Dagelijks zijn zij bezig met het vertalen en realiseren van dromen, visies van opdrachtgevers in een ultiem persoonlijke beleving. Wij ontwikkelden samen met Vitters Shipyard hun strategie, het logo, huisstijl, brochures, website, beurs-stands en noem maar op…

bekijk project

Michiel:

“Het is de kunst om, als je op wilt vallen tussen sublieme bouwers van superyachts wereldwijd, juist verder te kijken dan het jacht an sich. Wij vertaalden deze drife voor excellentie vanuit de interactie tussen eigenaar, architect, werf. De ‘onmogelijke droom’ van de eigenaar wordt alleen mogelijk wanneer iedereen tot het uiterste gaat, maximaal creatief denkt, de lat telkens hoger legt en nieuwe normen stelt.

INSPIRATIE NODIG?

Drenthe College.

 

We adviseerden Drenthe College de afgelopen jaren inzake de communicatiestrategie, hun visie en het communicatiebeleid. We dachten en schreven mee aan de doelstellingen en acties die in diverse fasen als oriëntatie, inschrijving, dienstverlening en relatiebeheer bij diverse doelgroepen (shareholders, medewerkers, studenten, arbeidsmarkt, bedrijfsleven) aan bod kwamen.

We ontwikkelden ook het logo, de huisstijl en diverse campagnes.

Bert:

“Uitgangspunt bij alles wat we deden voor Drenthe College is de strategie en de visie op hun onderwijsconcept. Dit vertaalden we door vanuit de richtinggevende lijn die staat voor samenhang: de Customer Journey.”

EENS SPARREN?

GasFabriek.

Van oudsher een plek waar letterlijk energie gemaakt werd. Dat gegeven hebben we naar de huidige tijd getransformeerd, want in dit creatieve en ondernemende gebouw ontstaat nog immer energie. We ontwikkelden en ontwierpen het totale concept van tone of voice tot look and feel. We ontwierpen logo en huisstijl, schreven teksten, ontwikkelden de website en ondernemen er dagelijks met veel plezier.

Vivian:

“De GasFabriek is een pure plek, eenvoudig maar vol sfeer. Dat gevoel van eerlijke materialen, beton en hout, een plaats van ontmoetingen, noeste arbeid, inspiratie, denkprocessen en feestjes wilden we weergeven in de communicatie.”

INSPIRATIE NODIG?

Kaas-Pack Holland.

Ontwikkelen en versterken van de visie en positionering. Communiceren van de toegevoegde waarde van Kaas-Pack en haar producten. Daartoe ontwikkelen we concept, stijl, taal en middelen die bijdragen aan de beeldvorming die kenmerkend is voor de integere wijze waarop Kaas-Pack haar organisatie runt. De focus daarbij ligt op vakmanschap en maatwerk, product en dienstverlening, op mens en ondernemen.

Michiel:

“We wilden bij Kaas-Pack niet alleen de professionele dienstverlening en een uitstekend product laten maar ook het plezier waarmee de medewerkers dagelijks aan die producten werken. Wij noemen dat kernkracht.”

Meer weten?