visie en missie

Blijf uzelf.
Wordt bijzonder.

Wij helpen u te (her)ontdekken waar u voor staat, en vertellen uw unieke verhaal in klare taal. Uw visie, uw blik op de wereld en een pakkende missie, waarmee u dagelijks richting geeft aan uw business en duidelijkheid aan uw omgeving.

Een visie geeft richting en beweging

Uw visie vertelt waarom en waarvoor uw onderneming bestaat. Het is het hart van uw organisatie en geeft richting aan wat u doet en aan wat u betekent.

Het geeft een duidelijk antwoord op vragen als waarom we bestaan, waar we voor gaan, waar we heen willen en wat onze kwaliteiten zijn. Das Idee helpt u hierop een antwoord te formuleren waarmee u duidelijkheid geeft aan uw medewerkers en uw omgeving. Deze duidelijkheid geeft uw organisatie ambitie, richting, energie, zichtbaarheid en groei!

“Een super leuke opdracht vanuit kernkracht: in 7 sessies, met ruim 140 mensen, enthousiaste medewerkers, stakeholders en bewoners de visie van WIJ Groningen bepalen. Het gaf iedereen veel inzicht, waardevolle ideeën en heel veel energie…”

Focus

Wij helpen u met het krijgen van inzichten en antwoorden. We houden u een spiegel voor, stellen vragen, luisteren aandachtig en helpen u de keuzes te maken die goed voelen (aansluiten bij uw kernkracht) en waar uw klant op zit te wachten (markt). 

Vervolgens vertalen we dit in een helder en bijzonder eigen verhaal en in een doelgericht strategisch advies.

Kies de setting die bij uw past: van inspiratiesessie tot strategisch maatwerk. Bij laatste genoemde kunnen we directie, medewerkers, stakeholders en (strategisch) partners uitnodigen om hun bijdrage te leveren.

Met de uitkomsten en inzichten van het visie- en missietraject bouwen we verder aan een doelgericht strategisch advies en agenda, de communicatiestrategie en -agenda.

 

Met het visie en missie traject krijgt u inzicht in:

  • Waar uw organisatie voor staat, kernwaarden
  • Waarom uw organisatie bestaat, hoger doel
  • Waar uw organisatie heen gaat, gewaagd doel
  • Waarin uw organisatie uitblinkt, kernkwaliteiten

 

Vanuit deze inzichten kunt u werken aan uw:

  • Doelgericht strategisch advies
  • Communicatiestrategie
  • Communicatieagenda (middelen en acties)

“Ontdek uw kernkracht
en hoe u die maximaal inzet.”

Wij bieden een aantal mogelijke trajecten, 
van kort reflecterend, inspirerend tot een maatwerk traject. Kies wat bij u past of laat u adviseren tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Michiel Mulder: 06 13 83 88 30

Inspiratiesessie

In een inspirerende sessie reflecteren we graag op uw communicatie. Wij praten u graag bij op zaken als visie, waarden, doelgroepen en doelstellingen, strategie en tactiek.  We vertellen u wat wij zien, lezen, wat we missen, waar de kansen zitten en geven u een inzicht hoe deze te verzilveren.

De inspiratiesessie bestaat uit ca. 3 dagdelen, waarvan 1 sessie en 2 voorbereiding. U kunt aan de hand van de verkregen inzichten besluiten om e.e.a. uit te laten werken.

Meer info

Verdiepingstraject

In een aantal brainstorm- en werksessies nemen we u en uw (directie)team mee in inzichten, het waarom, ideeën en werken toe naar een aantal conclusies waarmee u verder kunt.

Dit traject, voorbereiding en het advies bestaat uit ca. 7 dagdelen, waarvan 3 gezamenlijke sessies. Aan de hand van de sessies leveren wij een samenvatting, advies en inspiratie verslag op. Hiermee kunt u verder.

Meer info

Strategisch maatwerk

We maken aan de hand van een kennismaking en verdiepend interview graag een maatwerkofferte voor u. Deze zal bestaan uit een aantal overzichtelijke fasen en begroting waarin we van een verkenning, doelstellingenbepaling en analyse naar een plan van aanpak en financiële- en tactische planning toe werken.

We leveren een communicatieagenda op waarmee u tactisch aan de slag kunt. U kunt ons ook inzetten voor de uitvoering.

Meer info

7 sessies,
ruim 140 meedenkers,
19 uur denkkracht

We ontwikkelden samen met de mensen van WIJ Groningen hun visie en missie.

meer info