strategische communicatie agenda

Zet visie
om in realiteit.

Waar u voor staat, is waar u voor gaat. U heeft een duidelijke visie. Met klare woorden. Wij helpen u deze om te zetten in daden.

Efficiënte, energieke strategieën

U neemt uw communicatie serieus en begrijpt dat u bij elke doelgroep een specifiek belang heeft, een doel. U wilt uw prospects verleiden zaken met u te gaan doen en bestaande klanten tot klant houden. Uw stakeholders informeren over uw koers, toeleveranciers op de hoogte houden van uw kwaliteitseisen en nieuwe talenten aan uw organisatie verbinden. Elke doelgroep vraagt dus om een specifieke benadering… En uw organisatie vraagt om een bijzondere en originele benadering. Omdat u het waard bent.

“Daar stonden we dan, met twintig managers en directeuren. ’s Ochtends om 7.00 uur. De mouwen opgestroopt, de armen tot aan de ellenbogen in de patent tarwebloem…”

Onze strategieën dienen wederzijdse belangen

Wij ontwikkelen uw strategie op basis van een goede kennis van zaken over hoe uw relatie met uw diverse doelgroepen in elkaar steekt, het belang dat u bij hen heeft en het belang, de verwachting die zij bij u hebben.

 

Kernkracht

Wij ontwikkelen onze strategieën en ideeën vanuit uw interne kracht. We helpen onze klanten om hun unieke toegevoegde waarde, hun eigenheid, te vinden en dat in de juiste taal en op de juiste manier naar hun klanten te vertellen. Daarin denken we opvallend anders, soms is een middel als een social media campagne daarbij de efficiëntste vorm, soms persoonlijke aandacht, maar meestal is de krachtigste vorm een combinatie van beiden.

 

In onze strategieën komt een aantal zaken aan bod:

  • uw visie: waarden, doelen en kwaliteiten
  • doelgroepen (klanten, stakeholders, ketenpartners, arbeidsmarkt, etc.)
  • doelstellingen ten aanzien van uw doelgroepen
  • strategie
  • relatiebeheer
  • verbinding; toegevoegde waarde van u en uw relatie
  • keuze van middelen en acties, aandacht per doelgroep / belang
  • tactiek, timing en planning: de communicatie agenda

“Ontdek uw kernkracht
en hoe u dat maximaal inzet.”

Wij bieden een aantal mogelijke trajecten, 
van kort reflecterend, inspirerend tot een maatwerk traject. Kies wat bij u past of laat u adviseren tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Michiel Mulder: 06 13 83 88 30

Inspiratiesessie

In een inspirerende sessie reflecteren we graag op uw communicatie. Wij praten u graag bij op zaken als visie, waarden, doelgroepen en doelstellingen, strategie en tactiek. We vertellen u wat wij zien, lezen, wat we missen, waar de kansen zitten en geven u een inzicht hoe deze te verzilveren.

De inspiratiesessie bestaat uit ca. 3 dagdelen, waarvan 1 sessie en 2 voorbereiding. U kunt aan de hand van de verkregen inzichten besluiten om e.e.a. uit te laten werken.

Meer info

Verdiepingstraject

In een aantal brainstorm- en werksessies nemen we u en uw (directie)team mee in inzichten, het waarom, ideeën en werken toe naar een aantal conclusies waarmee u verder kunt.

Dit traject, voorbereiding en het advies bestaat uit ca. 7 dagdelen, waarvan 3 gezamenlijke sessies. Aan de hand van de sessies leveren wij een samenvatting, advies en inspiratie verslag op. Hiermee kunt u verder.

Meer info

Strategisch maatwerk

We maken aan de hand van een kennismaking en verdiepend interview graag een maatwerkofferte voor u. Deze zal bestaan uit een aantal overzichtelijke fasen en begroting waarin we van een verkenning, doelstellingenbepaling en analyse naar een plan van aanpak en financiële- en tactische planning toe werken.

We leveren een communicatieagenda op waarmee u tactisch aan de slag kunt. U kunt ons ook inzetten voor de uitvoering.

Meer info

Taart én synergie

Voor een zorg- wooncoöperatie moesten we met een plan komen hoe het management meer in contact kon komen met hun bewoners. We bedachten dat dat op authentieke wijze het meest effect zou hebben. Dus hingen we de schorten voor en bakten samen met ruim twintig managers en directeuren bij het krieken van de dag 40 taarten en zochten de bewoners op voor koffie met taart en een goed gesprek. De dagelijkse leiding kwam met elkaar en met de bewoners in gesprek, én er ontstond synergie… vanuit oprechte aandacht en plezier.

 

meer weten over dit project?