wie wij zijn

Wij groeien wanneer
onze klanten groeien.

Door raker en effectiever te communiceren en vanuit eigen kracht nog sterker te worden. Wij helpen u zich bewust te worden van uw kwaliteiten en dit te vertellen aan uw publiek.

De mensen van Das Idee.

Wij zijn een zelfbewuste organisatie die zich met eigenheid en optimisme ontwikkelt. Vanuit menselijk perspectief, want waarde creëer je met je mensen. We brengen mensen bij elkaar, betrekken hen in processen en vermenigvuldigen inzichten. Ondernemend leiderschap en gedeeld eigenaarschap leiden tot groei.

Ons ideaal

We inspireren met inzichten die anders en onderscheidend zijn. We zetten zaken in beweging door te doen wat nodig is, vanuit positiviteit en ongebreidelde creatieve zin om te creëren. Het is ons ideaal om onszelf, u, en de wereld om ons heen een stukje bijzonderder te maken.

Wees jezelf

Wat we doen gaat over dialoog, interactie en verbinding. Wat we doen heeft persoonlijkheid. Want het unieke en daarmee onderscheidende karakter van elke organisatie en van ieder mens is van betekenis, brengt relevantie en levert energie. Voor jezelf, voor de ander.

Wees anders

We gaan niet voor middelmatigheid maar voor verdieping: tot in de essentie en vanuit vertrouwen in jezelf en in de ander. Want resultaat wordt uitzonderlijk wanneer we samen erkennen dat verschil mooier maakt. En wat we maken tillen we op in bijzonderheid.

Samen schitteren

Succes bereik je door samen te werken aan gedeelde idealen. Door nieuwe inzichten en perspectieven bij elkaar te brengen, te onderzoeken, te experimenteren, jezelf vragen te stellen en zo te ontdekken. Door jezelf te ontdekken kan je open staan voor de ander. De essentie van communicatie en alles wat we doen? Zonder de ander is er geen waarde. 

Groei door ontwikkeling

Das Idee staat voor groei door ontwikkeling. Persoonlijk en professioneel. Dit is wat wij onze opdrachtgevers beloven, het is onze trigger.

Gelukkige mensen zorgen
voor gelukkige klanten.

 

We ontwikkelen ons vanuit nieuwsgierigheid en diversiteit. Leren van elkaar en inspireren elkaar. Binnen Das Idee is er geen plaats voor interne competitie; we werken aan hetzelfde doel. Samen is onze kennis groter, onze verbeeldingskracht ongekend en maken onze collectieve intelligentie en creativiteit het verschil..

Samenwerken?

“A simple ‘Hello’ could lead to a million things”